Điều khoản và điều kiện áp dụng của Power Pass

Khi Quý khách chọn nhấn vào ô “Tôi đồng ý các điều khoản và điều kiện” trong quá trình đăng ký mua Power Pass thì Quý khách đã đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng của Power Pass được nêu dưới đây. Đề nghị Quý khách xem kỹ trước khi chọn thanh toán!

I. Điều khoản chung

1. Power Pass là phiếu thanh toán tiền giá vé máy bay của Vietjet cho một hành khách cụ thể có tên và chi tiết cá nhân như đã đăng ký trong tài khoản Power Pass với Vietjet. Tùy theo loại Power Pass quy định về thời gian hiệu lực và điều kiện áp dụng cụ thể, khách hàng (người có tên in trên Power Pass – chủ sở hữu; người thụ hưởng) được mua và bay không giới hạn trên các chuyến bay nội địa Việt Nam trong thời hạn hiệu lực và điều kiện áp dụng liên quan của loại Power Pass đó.

2. Power Pass có thể được mua và thanh toán bằng các hình thức thanh toán trực tuyến hợp lệ mà Vietjet yêu cầu và chấp nhận.

3. Tại bất kỳ thời điểm nào, Vietjet có quyền đưa ra các mức giá áp dụng (giá bán thực tế) khác với giá gốc của Power Pass mà không cần thông báo trước. Tất cả các mức giá này đều được thể hiện rõ cho từng loại Power Pass hiển thị trên trang Đăng ký và Mua.

4. Vietjet có quyền xác thực và kiểm tra lại tính đủ điều kiện mua đối với Power Pass, cũng như có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều kiện này bất cứ lúc nào.

5. Tại bất kỳ thời điểm nào, Vietjet có quyền xác minh tình trạng của người mua, bao gồm xác minh thông tin do người mua cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm thông tin để đảm bảo rằng người mua đáp ứng các điều khoản và điều kiện mua Power Pass.

6. Tại bất kỳ thời điểm nào, Vietjet cũng có quyền hủy Power Pass nếu xác minh được rằng nó không đáp ứng đủ điều kiện hoặc không còn hiệu lực.

7. Chủ sở hữu hay người thụ hưởng Power Pass phải thông báo kịp thời cho Vietjet về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Power Pass.

8. Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả các Power Pass đều không được phép hoàn lại tiền hoặc chuyển nhượng.

9. Chủ sở hữu hay người thụ hưởng Power Pass phải sử dụng thông tin đăng nhập đã được xác nhận để truy cập vào tài khoản Power Pass của mình qua một cổng thông tin được cung cấp. Power Pass không thể sử dụng cũng như không thể dùng để thanh toán cho các đặt chỗ được thực hiện bên ngoài cổng thông tin đã được cung cấp.

II. Đăng ký và mua Power Pass

1. Bất kỳ cá nhân nào đủ điều kiện thực hiện chuyến bay với Vietjet theo Điều lệ vận chuyển của Vietjet đều có thể được đăng ký làm người thụ hưởng, chủ sở hữu Power Pass tại trang powerpass.vietjetair.com của Vietjet, hoàn toàn theo quyết định của người mua Power Pass. Power Pass chỉ có thể mua trực tuyến với số lượng giới hạn.

2. Khi đăng ký mua PowerPass, người mua phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hợp lệ theo yêucầu tại từng thời điểm. Người mua, người thụ hưởng và/hoặc người sở hữu PowerPass chịu hoàn toàn trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin tài khoản PowerPass của mình.

3. Khách hàng có thể đăngký mua loại Power Pass phù hợp và thực hiện thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng như Visa, Master, JCB, v.v. và các hình thức thanh toán trực tuyến khác mà Vietjet yêu cầu tại thời điểm thanh toán.

4. Khách hàng cần chọn loại Power Pass theo nhu cầu sở thích và hoàn tất đăng ký mua.

5. Sau khi đăng ký mua và thanh toán thành công, chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận (bao gồm thông tin đăng nhập tài khoản Power Pass và mã số của loại Power Pass đã mua) đến địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký. Đề nghị Quý khách hàng kiểm tra thư mục thư rác trong hộp thư điện thử để chắc chắn nhận được email xác nhân.

III. Đặt vé với Power Pass

1. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu của Power Pass phải truy cập vào trang powerpass.vietjetair.com và sử dụng tên và mật khẩu đã đăng ký cho tài khoản Power Pass của mình để đăng nhập.

2. Mỗi Power Pass chỉ có thể sử dụng để đặt chuyến bay cho chính người thụ hưởng Power Pass đó, ngoại trừ em bé dưới 02 (hai) tuổi đi cùng. Nếu hành khách đi cùng với em bé dưới 02 (hai) tuổi hoặc với người khác, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

3. Chuyến bay phải được đặt chỗ và hoàn tất thanh toán theo các quy định về thời gian thực hiện như sau:

Power Pass SkyBossPower Pass Sky6 và Sky12
Ít nhất 03 (ba) tiếng trước giờ khởi hành

4. Tên hành khách, ngày sinh, thông tin giấy tờ tùy thân (ví dụ CMND, Căn cước côngdân, Hộ chiếu, v.v.), chi tiết liên hệ phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký trong tài khoản Power Pass.

5. Mã số Power Pass sẽ được sử dụng để thanh toán tiền giá vé cơ bản của các chuyến bay cho hành khách (người thụ hưởng hay người sở hữu). Hành khách phải tự thanh toán tiền thuế, phí áp dụng và các dịch vụ bổ sung được mua cùng với chuyến bay đã đặt (trong hoặc sau khi đặt chỗ ban đầu) bằng các hình thức thanh toán trực tuyến mà Vietjet yêu cầu và chấp nhận.

6. Các chuyến bay được đặt thông qua tài khoản Power Pass và thanh toán tiền vé máybay bằng Power Pass sẽ không được phép để chờ hoặc thanh toán sau.

7. Tùy theo yêu cầu của nhà chức trách hoặc vì lý do thương mại hoặc lý do khai thác, có thể có một số chuyến bay không thể đặt được chỗ thông qua tài khoản thành viên Power Pass.

8. Việc đặt chuyến bay của người thụ hưởng Power Pass sẽ phụ thuộc vào tình trạng chỗ của chuyến bay. Số chỗ có thể bị hạn chế khi hành khách đặt chỗ vào thời điểm sát ngày khởi hành và trong các giai đoạn cao điểm. Vì lý do này, hành khách nên đặt và xác nhận các chuyến bay càng sớm càng tốt.

9. Chuyến bay phải được đặt chỗ và hoàn thành trong thời gian hiệu lực của Power Pass, và không được phép gia hạn.

10. Các chuyến bay và chặng bay có thể theo mùa vụ và thay đổi bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước; các chuyến bay và chặng bay cũng có thể được khai thác với tần suất hạn chế.

11. Việc đặt vé và đi lại phải tuân theo điều kiện vé được quy định tại đây. Các thông tin không được đề cập đến ở đây sẽ tuân thủ các quy định, chính sách, điều khoản và điều kiện vận chuyển, điều kiện vé của Vietjet hiện hành. Đối vớicác dịch vụ đặc biệt (ví dụ: trẻ vị thành niên không có người đi kèm, khách hàng có nhu cầu đặc biệt, đi cùng trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ dưới 02 tuổi, đi du lịch với thú cưng) phải tuân theo các điều kiện và hạn chế; nhấn vào đây để có thêm thông tin.

12. Tại bất kỳ thời điểm nào, Vietjet có toàn quyền hủy bỏ tư cách thành viên của Power Pass và tất cả các hồ sơ đặt chuyến bay liên quan, nếu như xác minh đươc rằng việc mua Power Pass không đáp ứng Điều khoản và Điều kiện của chương trình, bao gồm lạm dụng các ưu đãi hoặc cung cấp hay diễn giải sai bất kỳ thông tin cho Vietjet.

IV. Quyền riêng tư

Vietjet hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của chủ sở hữu Power Pass. Quý khách có thểtìm thấy chính sách hiện hành về quyền riêng tư tại trang: vietjetair.com. Xem Chính sách về quyền riêng tư tại đây.

V. Trách nhiệm pháp lý

1. Vietjet không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc khách hàng không thể truy cập vào trang chủ của Vietjet, hoặc từ việc khách hàng không thể hoàn thành một giao dịch nào đó.

2. Ngoài những quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện áp dụng này, Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) bắt nguồn từ sự trông cậy của người thụ hưởng hay chủ sở hữu của Power Pass đối với các thông tin và gợi ý liên quan từ Vietjet và từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass.

3. Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, gửi nhầm, bị trả lại hoặc cung cấp trễ thông tin bán hàng được gửi qua email.

4. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ pháp lý của Vietjet sẽ không vượt quá giá trị của Power Pass đối với người thụ hưởng hay chủ sở hữu của Power Pass, và cũng trong bất kỳ tình huống nào thì Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh và hậu quả liên đới tiếp theo của người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass.

5. Vietjet đặt mục tiêu đảm bảo rằng virus (hoặc các chương trình khác có tác động bất lợi) sẽ không có rên trang web, nhưng Vietjet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ virus hoặc mã độc nào khác mà người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass có thể nhiễm từ việc sử dụng trang web hoặc từ bất kỳ trang web của nhà cung cấp web khác.

Phần này chỉ áp dụng trong phạm vi được pháp luật cho phép.

VI. Bản quyền và thương hiệu

1. Vietjet sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với tất cả các tài liệu trong trang web này. Tất cả các bản quyền và sở hữu trí tuệ khác đã được đăng ký bảo hộ. Trang web này chỉ dành cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass chỉ có thể tải xuống máy tính cá nhân của mình để xem mục đích và in ra một số trang của trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass không được sửa đổi, sao chép, phân phối, phát tán, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản,cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin nào có được từ trang web này.

2. Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm, tên công ty và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu liên quan.

VII. Điều khoản khác

1. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, quan hệ việc làm hoặc quan hệ đại lý nào tồn tại giữa người thụ hưởng hay chủ sở hữu Power Pass và Vietjet xuất phát từ Điều khoản và Điều kiện áp dụng này hoặc từ việc sử dụng trang web này.

2. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại +84-1900-1886.

Vietjet JSC

Bạn đã là chủ nhân của Power Pass

Cùng Vietjet sẵn sàng cho những chuyến bay an toàn, vui vẻ khắp Việt Nam.

Bay là Thích ngay!

Đăng nhập
vietjet branding
vietjet branding