Điều kiện giá vé khi đặt và thanh toán bằng Power Pass

1. Người thụ hưởng Power Pass có thể đặt chỗ thông qua tài khoản thành viên Power Pass của mình và sử dụng Power Pass như một hình thức thanh toán để mua vé bay không giới hạn về chặng bay và số lần bay trên tất cả các chuyến bay thường lệ nội địa Việt Nam do Vietjet khai thác.

2. Hiệu lực của Power Pass và các chuyến bay được đặt chỗ sẽ phải tuân theo các điều kiện cụ thể được công bố và áp dụng cho từng loại Power Pass.

3. Miễn 100% tiền giá vé cơ bản được thanh toán bằng Power Pass.

4. Các điều kiện chi tiết của vé được thanh toán bằng Mã Power Pass quy định như sau:

Điều kiện Power Pass SkyBoss Power Pass Sky6 và Sky12
Đặt chỗ và thanh toán 03 (ba) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay dự kiến.
Thay đổi booking

- Thực hiện và hoàn tất tối thiểu 03 (ba) tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay dự kiến thay đổi.

- Và giờ khởi hành mới phải trước hoặc sau giờ khởi hành ban đầu tối thiểu là 03 (ba) tiếng.

Thay đổi tên check Không áp dụng
Phí thay đổi (chặng bay, chuyến bay, ngày bay) Miễn phí thay đổi ngày bay, chuyến bay, chặng bay. Miễn phí thay đổi ngày bay, chuyến bay, chặng bay.
Giai đoạn không áp dụng đối với việc đặt các chuyến bay và thanh toán bằng Mã số Power Pass check Không áp dụng
Hành lý Áp dụng theo điều kiện loại giá vé SkyBoss

- 07 kg hành lý xách tay/người

- 15 kg hành lý lý gửi/người

Hiệu lực thực hiện chuyến bay Thực hiện chuyến bay cho đến hết ngày 31/10/2022.
Nâng hạng loại giá vé checkKhông áp dụng
Hủy vé và Hoàn bảo lưu định danh tiền vé checkKhông áp dụng

5. Người thụ hưởng Power Pass phải thanh toán tiền thuế, phí áp dụng và các dịch vụ bổ sung được mua cùng với chuyến bay đã đặt (trong hoặc sau khi đặt chỗ ban đầu) ngay tại thời điểm đặt chỗ thông qua các hình thức thanh toán trực tuyến mà Vietjet yêu cầu và chấp nhận.

6. Các thay đổi phải được thực hiện trực tuyến trên trang powerpass.vietjetair.com. Các yêu cầu thay đổi có thể được thực hiện qua Tổng đài phục vụ khách hàng hoặc tại Quầy vé tại sân bay của Vietjet với khoản phí áp dụng theo quy định hiện hành của Vietjet.

7. Toàn bộ tiền vé, thuế, các loại phí và tiền trả cho các sản phẩm dịch vụ kèm chuyến bay đã mua không được phép hoàn trả.

Vietjet JSC

Bạn đã là chủ nhân của Power Pass

Cùng Vietjet sẵn sàng cho những chuyến bay an toàn, vui vẻ khắp Việt Nam.

Bay là Thích ngay!

Đăng nhập
vietjet branding
vietjet branding